top of page
GPS Tech Mobile
GPS Tech Mobile
mobile-client.png

แอปพลิเคชั่น สำหรับใช้โปรแกรม GPS Tech บนมือถือ

> เพื่อดูยานพาหนะบนมือถือแบบ Real Time

> เพื่อดูเหตุการณ์และข้อมูลย้อนหลัง

> ส่งคำสั่งไปยังเครื่องผ่านมือถือ

Android App image.jpg
GPS Tech Mobile App (No expire).png
GPS Tech Tracker
GPS Tech Tracker
gps-tracker_edited.png

แอปพลิเคชั่น ที่สามารถเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ ให้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตามตัว (GPS Tecaker) โดยใช้กับโปรแกรมของ GPS Tech 

> เพื่อติดตามโทรศัพท์มือถือแบบ Real Time

> เพื่อใช้ในการรับงานจากสำนักงานในการส่งของ

> เพื่อแจ้งสถานะของงานในระบบ

> สามารถใช้ฟังก์ชั่น Chat ในการสื่อสารกับสำนักงาน

> สามารถใช้ถ่ายรูป ส่งเข้าสู่ระบบ เพื่อยืนยันสถานะหรือสภาพของ

Android App image.jpg
GPS Tech Tracker App (No expire).png
bottom of page