top of page

Vehicle Tracker

ติดตามยานพาหนะ

GT06E2.png

Concox   GT06E  DLT Version

อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะอัจฉริยะที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก  ทำงานบนเครือข่าย 3G ด้วยเสาอากาศภายในเครื่อง   มีฟังก์ชันหลากหลาย   เช่น   เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่านบัตร เซนเซอร์วัดระดับน้ำมัน  การแจ้งเตือน  ปุ่ม SOS อุปกรณ์ฟังเสียง และอื่นๆ เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานกับระบบโลจิสติกส์   การจัดการระบบขนส่ง (Fleet Management) และระบบสินเชื่อรถยนต์

GT06E.png

Concox   GT06E   Standard Version

อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะอัจฉริยะทำงานบนเครือข่าย 3G ด้วยเสาอากาศภายในเครื่อง   มีฟังก์ชันหลากหลาย   เช่น   เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่านบัตร เซนเซอร์วัดระดับน้ำมัน  การแจ้งเตือน  ปุ่ม SOS อุปกรณ์ฟังเสียง และอื่นๆ เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานกับระบบโลจิสติกส์   การจัดการระบบขนส่ง (Fleet Management) และระบบสินเชื่อรถยนต์

GV20.png

Concox   GV20

อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะระบบ 3G ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี  มีราคาย่อมเยาว์  และเพียบพร้อมด้วยฟังก์ชั่นพื้นฐานในการใช้งาน  เช่น  การระบุตำแหน่ง  เส้นทาง  ดูย้อนหลัง  สถานะเครื่องยนต์  และการสั่งดับเครื่อง  พร้อมด้วยระบบการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณสามารถจัดการได้อย่างทันที

อ่านเพิ่มเติม
GT06E.png

Concox   GT06E  DLT Version

อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะอัจฉริยะที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก  ทำงานบนเครือข่าย 3G ด้วยเสาอากาศภายในเครื่อง   มีฟังก์ชันหลากหลาย   เช่น   เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่านบัตร เซนเซอร์วัดระดับน้ำมัน  การแจ้งเตือน  ปุ่ม SOS อุปกรณ์ฟังเสียง และอื่นๆ เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานกับระบบโลจิสติกส์   การจัดการระบบขนส่ง (Fleet Management) และระบบสินเชื่อรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม
bottom of page